Αρχική

Ο  Home Doctor  θα : 

.  Διενεργήσει προσωπική επιθεώρηση του κτιρίου ή ενός συγκεκριμένου προβλήματος

. Παρέχει μία πλήρη αναφορά με σχεδιάγραμμα και φωτογραφίες των περιοχών με πιθανά προβλήματα μαζί με επεξήγηση της αιτίας

. Προδιαγράφει τις μεθόδους και τις ανάγκες σε ύλικα για ιδιοκτήτες, οικοδόμους και εργολάβους


Ποιοί επωφελούνται από τις υπηρεσίες του Home Doctor:

  . Ιδιοκτήτες και Ενοικιαστές με συνεχιζόμενα προβλήματα      υγρασίας και μούχλας

  . Κτηματομεσίτες και Επιχειρηματίες ανάπτηξης γης

  . Επιμετρητές, Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες

  . Ελαιοχρωματιστές, Οικοδόμοι και Εργολάβοι επισκευών 

  . Υδραυλικοί και Τεχνικοί Κεντρικών Θερμάνσεων